Logo Bohemia  Prague Symphony Orchestra
  • Provedení koncertů (symfonických, komorních, promenádních, pro firemní akce)
  • Doprovody sólistů a sborů
  • Natočení hudebních snímky ve studiu
  • V neposlední řadě samozřejmě fungujeme i jako operní orchestr

Složení orchestru

Dle požadavků můžeme .. v libovolné sestavě:

Komorní soubor v libovolném obsazení dle přání (bývá od tří hudebníků výše).
Orchestr nejmenší obsazení je do 20 hráčů, má zcela komorní zvuk a vystupuje většinou bez dirigenta.
Větší tzv. mozartovský orchestr ca. 25 hráčů má kultivovaný, ale též spíše komorní zvuk a má samozřejmě omezený repertoir. Může vystupovat bez dirigenta.
Ještě větší tzv. beethovenský orchestr s dirigentem má ca. 35 hráčů (plný orchestrální zvuk, jen omezenější repertoir, zejména stylově).
Velký symf. orchestr nad 40 hráčů (monumentální zvuk, dokáže navodit opravdu velkolepou slavnostní atmosféru).

Protože spolupracujeme i se sólisty - zpěváky a instrumentalisty, zajistíme koncert se sólovým vystoupení podle vašeho přání.